Århus

Midtjylland
Århus i Midtjylland er samlet blevet nr. 15
Antal indbyggere
349.983
Km vej i alt
1.361
Km lokal vej
1.301
Km øvrig vej (statslig)
59
Investeringer i det lokale vejnet
Middel
Resultat i 2019: Middel
Faciliteter og kapacitet
Middel
Resultat i 2019: God
Udlicitering og udbud
God
Resultat i 2019: God
Regler, regulering og politik
God
Resultat i 2019: Middel

Samlet placering

Nationalt (ud af 94 kommuner)
10. plads
Fremgang på 5 pladser fra 2019
Regionalt (ud af 18 kommuner i regionen)
4. plads
Samme placering som i 2019
Samlet vurdering

Aarhus får en samlet placering som nr. 10. Kommunen klarer sig godt i forhold til udbud og udlicitering samt regler, regulering og politik. Men der er også områder, hvor den lokale indsats kan styrkes yderligere. Der er herunder fremhævet tre forbedringsforslag.

Forbedringsforslag

1

Etablere rastepladser med mulighed for overnatning og adgang til toiletfaciliteter i tilknytning til det kommunale vejnet.

2

Lempe restriktioner for overnatning i køretøjer på kommunale veje.

3

Øge antallet af timer som lastbiler må parkere på de kommunale rastepladser.

Er I hos jeres kommune interesseret i at have en dialog med os inden vi gennemfører undersøgelsen næste gang, så er vi bestemt åbne for en sådan dialog. Kontakt i givet fald chefkonsulent Anders Jessen fra ITD på tlf. 23441666 eller mail aj@itd.dk