Århus (2019)

Midtjylland
Bemærk, at disse resultater henfører til undersøgelsen 'Årets Transport Kommune 2019'.
Klik her for at se de seneste resultater for Århus
Århus i Midtjylland er samlet blevet nr. 15
Antal indbyggere
345.332
Km vej i alt
1.357
Km lokal vej
1.297
Km øvrig vej (statslig)
59
Investeringer i det lokale vejnet
Middel
Faciliteter og kapacitet
God
Udlicitering og udbud
God
Regler, regulering og politik
Middel

Samlet placering

Nationalt (ud af 94 kommuner)
15. plads
Regionalt (ud af 18 kommuner i regionen)
4. plads
Samlet vurdering

Aarhus får en samlet placering som nr. 15. Kommunen klarer sig godt i forhold til faciliteter og kapacitet samt udbud og udlicitering. Men der er også områder, hvor den lokale indsats kan styrkes yderligere. Der er herunder fremhævet tre forbedringsforslag.

Forbedringsforslag

1

Øge investeringerne i vedligehold og udvikling af vejnettet

2

Større hensyn i lokalplanerne til vejgodstransportbranchens behov for særlige faciliteter og overnatningsmuligheder i industriområder

3

Lempe restriktioner for aflevering af gods

Er I hos jeres kommune interesseret i at have en dialog med os inden vi gennemfører undersøgelsen næste gang, så er vi bestemt åbne for en sådan dialog. Kontakt i givet fald chefkonsulent Anders Jessen fra ITD på tlf. 23441666 eller mail aj@itd.dk