Ikast-Brande (2019)

Midtjylland
Bemærk, at disse resultater henfører til undersøgelsen 'Årets Transport Kommune 2019'.
Klik her for at se de seneste resultater for Ikast-Brande
Ikast-Brande i Midtjylland er samlet blevet nr. 16
Antal indbyggere
41.282
Km vej i alt
1.079
Km lokal vej
1.021
Km øvrig vej (statslig)
59
Investeringer i det lokale vejnet
Under middel
Faciliteter og kapacitet
Middel
Udlicitering og udbud
God
Regler, regulering og politik
God

Samlet placering

Nationalt (ud af 94 kommuner)
16. plads
Regionalt (ud af 18 kommuner i regionen)
5. plads
Samlet vurdering

Ikast-Brande får en samlet placering som nr. 16. Kommunen klarer sig godt i forhold til udbud og udlicitering samt regler, regulering og politik. Men der er også områder, hvor den lokale indsats kan styrkes yderligere. Der er herunder fremhævet tre forbedringsforslag.

Forbedringsforslag

1

Øge investeringerne i vedligehold og udvikling af vejnettet

2

Bidrage til medfinansiering af vejprojekter og deling af data til trafikinformation

3

Etablere grønne tiltag på vejområder (fx støjsvag asfalt og grønne bølger)

Er I hos jeres kommune interesseret i at have en dialog med os inden vi gennemfører undersøgelsen næste gang, så er vi bestemt åbne for en sådan dialog. Kontakt i givet fald chefkonsulent Anders Jessen fra ITD på tlf. 23441666 eller mail aj@itd.dk