Favrskov

Midtjylland
Favrskov i Midtjylland er samlet blevet nr.
Antal indbyggere
48.381
Km vej i alt
953
Km lokal vej
925
Km øvrig vej (statslig)
27
Investeringer i det lokale vejnet
Under middel
Resultat i 2020: Middel
Faciliteter og kapacitet
God
Resultat i 2020: God
Udlicitering og udbud
God
Resultat i 2020: God
Regler, regulering og politik
God
Resultat i 2020: God

Samlet placering

Nationalt (ud af 94 kommuner)
7. plads
Tilbagegang på 1 plads fra 2020
Regionalt (ud af 18 kommuner i regionen)
3. plads
Samme placering som i 2020
Samlet vurdering

Favrskov får en samlet placering som nr. 7. Kommunen klarer sig både godt i forhold til faciliteter og kapcitet, udbud og udlicitering samt regler, regulering og politik. Kommunen kan dog styrke den lokale indsats på enkelte områder. Der er herunder fremhævet tre forbedringsforslag.

Forbedringsforslag

1

På baggrund af de seneste to års udvikling anbefales øget fokus på det kommunale vejbudget.

2

Bidrage til medfinansiering af vejprojekter og dele data til trafikinformation.

3

Skabe adgang til tankstationer med alternative drivmidler.

Er I hos jeres kommune interesseret i at have en dialog med os inden vi gennemfører undersøgelsen næste gang, så er vi bestemt åbne for en sådan dialog. Kontakt i givet fald chefkonsulent Anders Jessen fra ITD på tlf. 23441666 eller mail aj@itd.dk