Om undersøgelsen og ITD

De bringer mælken ud til supermarkederne, de transporterer vindmøller fra fabrikken til havnen, og de henter vores skrald på villavejene. Chaufførerne i lastbilerne er med andre ord med til at holde Danmark kørende.

Gode og smidige vilkår for vejgodstransporten er derfor et vigtigt fundament for vækst og arbejdspladser både lokalt og nationalt. Derfor vil vi hos brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, gerne anerkende de kommuner i landet, der gør en ekstra indsats for at tænke gode vilkår og faciliteter for vejgodstransporten ind i trafikplanlægningen og den lokale erhvervspolitik. Det gør vi ved for tredje år i træk at kåre Årets Transportkommune i Danmark og i regionerne.

Kåringen er foretaget på baggrund af en undersøgelse af IRIS Group, som er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik og en spørgeskemaundersøgelse udsendt til landets kommuner. Undersøgelsen vurderer blandt andet investeringer i det lokale vejnet, lokale faciliteter til f.eks. lastbilparkering, grønne tiltag på transportområdet, politiske initiativer og regulering af vejgodstransporten samt udlicitering og udbud af transportopgaver.

Ved at sætte fokus på de dygtigste kommuner, håber vi hos ITD, at vi kan inspirere flere kommuner til at prioritere vejgodstransportens forhold lokalt, så de kan forløse de mobilitets- og velfærdsfordele, der er ved en velfungerende vejgodstrafik. Derudover håber vi, at det øgede fokus på vejgodstransporten kan være med til at skabe en positiv dialog med politikere og embedsmænd i kommunerne om, hvordan fremtidens mobilitetsløsninger kan se ud i netop deres kommune.

ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. Vi rådgiver og skaber netværk for vores 700 medlemsvirksomheder. Vi varetager transport- og logistikbranchens interesser politisk nationalt og internationalt. Vi giver samtidig medlemsvirksomhederne målrettede værktøjer, som gør en positiv forskel i den travle transportørs hverdag.

Om undersøgelsens metode: Hent metodeark