Høje-Taastrup

Hovedstaden
Høje-Taastrup i Hovedstaden er samlet blevet nr.
Antal indbyggere
51.729
Km vej i alt
190
Km lokal vej
170
Km øvrig vej (statslig)
20
Investeringer i det lokale vejnet
God
Resultat i 2020: God
Faciliteter og kapacitet
Middel
Resultat i 2020: God
Udlicitering og udbud
Middel
Resultat i 2020: Middel
Regler, regulering og politik
God
Resultat i 2020: God

Samlet placering

Nationalt (ud af 94 kommuner)
10. plads
Tilbagegang på 3 pladser fra 2020
Regionalt (ud af 29 kommuner i regionen)
1. plads
Samme placering som i 2020
Samlet vurdering

Høje-Taastrup er den regionale vinder i Region Hovedstaden og får en samlet national placering som nr. 10. Kommunen klarer sig godt i forhold til det lokale vejnet samt regler, regulering og politik. Men der er også områder, hvor den lokale indsats kan styrkes yderligere. Der er herunder fremhævet tre forbedringsforslag.

Forbedringsforslag

1

Etablere rastepladser med mulighed for overnatning og adgang til toiletfaciliteter i tilknytning til det kommunale vejnet.

2

Formulere en eksplicit udbuds- og indkøbspolitik for vejgodstransportområdet.

3

Bidrage til medfinansiering til forbedring/udvikling af lokale vejstrækninger og deling af data til trafikinformation.

Er I hos jeres kommune interesseret i at have en dialog med os inden vi gennemfører undersøgelsen næste gang, så er vi bestemt åbne for en sådan dialog. Kontakt i givet fald chefkonsulent Anders Jessen fra ITD på tlf. 23441666 eller mail aj@itd.dk