Køge (2019)

Sjælland
Bemærk, at disse resultater henfører til undersøgelsen 'Årets Transport Kommune 2019'.
Klik her for at se de seneste resultater for Køge
Køge i Sjælland er samlet blevet nr. 23
Antal indbyggere
60.675
Km vej i alt
524
Km lokal vej
493
Km øvrig vej (statslig)
31
Investeringer i det lokale vejnet
Under middel
Faciliteter og kapacitet
Middel
Udlicitering og udbud
Middel
Regler, regulering og politik
God

Samlet placering

Nationalt (ud af 94 kommuner)
23. plads
Regionalt (ud af 17 kommuner i regionen)
2. plads
Samlet vurdering

Køge får en samlet placering som nr. 23. Kommunen klarer sig godt i forhold til regler, regulering og politik. Men det er også områder, hvor den lokale indsats kan styrkes yderligere. Der er herunder fremhævet tre forbedringsforslag.

Forbedringsforslag

1

På baggrund af de seneste to års udvikling anbefales øget fokus på det kommunale vejbudget

2

Etablere flere parkerings- og/eller rastepladser for lastbiler med adgang til toiletfaciliteter

3

Give mulighed for etablering af overnatningstilbud til lastbilchauffører i industriområder

Er I hos jeres kommune interesseret i at have en dialog med os inden vi gennemfører undersøgelsen næste gang, så er vi bestemt åbne for en sådan dialog. Kontakt i givet fald chefkonsulent Anders Jessen fra ITD på tlf. 23441666 eller mail aj@itd.dk