Silkeborg

Midtjylland
Silkeborg i Midtjylland er samlet blevet nr.
Antal indbyggere
95.488
Km vej i alt
1.476
Km lokal vej
1.401
Km øvrig vej (statslig)
75
Investeringer i det lokale vejnet
Middel
Resultat i 2020: God
Faciliteter og kapacitet
God
Resultat i 2020: Middel
Udlicitering og udbud
God
Resultat i 2020: God
Regler, regulering og politik
God
Resultat i 2020: God

Samlet placering

Nationalt (ud af 94 kommuner)
3. plads
Fremgang på 2 pladser fra 2020
Regionalt (ud af 18 kommuner i regionen)
2. plads
Samme placering som i 2020
Samlet vurdering

Silkeborg får en samlet placering som nr. 3. Kommunen klarer sig godt på de fleste områder. Men der er også områder, hvor den lokale indsats kan styrkes yderligere. Der er herunder fremhævet tre forbedringsforslag.

Forbedringsforslag

1

Etablere flere parkeringspladser til køretøjer over 3500 kg. i tilknytning til det kommunale vejnet.

2

Formulere en eksplicit udbuds- og indkøbspolitik for vejgodstransportområdet.

3

Stille krav i lokalplanerne om etablering af særlige faciliteter for lastbiler og chauffører ved udbygning af erhvervsområder.

Er I hos jeres kommune interesseret i at have en dialog med os inden vi gennemfører undersøgelsen næste gang, så er vi bestemt åbne for en sådan dialog. Kontakt i givet fald chefkonsulent Anders Jessen fra ITD på tlf. 23441666 eller mail aj@itd.dk