Hvorfor Årets Transportkommune?

Et velfungerende vejnet og gode rammevilkår på transportområdet er fundamentet for vækst og arbejdspladser både lokalt og nationalt. Derfor vil vi hos brancheorganisationen for den danske vejgodstrafik, ITD, gerne anerkende de kommuner i landet, der gør en ekstra indsats for at tænke gode vilkår og faciliteter for vejgodstransporten ind i trafikplanlægningen og den lokale erhvervspolitik. Det gør vi ved at kåre Årets Transportkommune i Danmark og i regionerne, som er de kommuner, der gør mest for at skabe gode kommunale rammevilkår for vejgodstrafikken. 

Læs Mere

Årets Transportkommune er Vejen

Som den første kommune nogensinde er Vejen Kommune blevet kåret som Årets Transportkommune. Titlen er blandt andet blevet tildelt Vejen på grund af kommunens gode udmærkelser i forhold til faciliteter og kapacitet på det lokale vejnet, som er med til at sikre en høj standard på vejene. Derudover har kommunen også gjort en stor indsats for at tage hensyn til vejgodstransporten i de lokale regler og planer. Her har kommunen blandt andet stillet krav om, at der etableres særlige faciliteter for lastbiler ved udbygning af erhvervsområdet. Endelig tæller den store investeringen kommunen har gjort for at forbedre til- og frakørselsforhold til motorvej E20 også op i den samlede vurdering. 

Læs mere om Vejen

Årets top 10