Hvorfor Årets Transportkommune?

Et velfungerende vejnet og gode rammevilkår på transportområdet er fundamentet for vækst og arbejdspladser både lokalt og nationalt. Derfor vil vi hos brancheorganisationen for den danske vejgodstrafik, ITD, gerne anerkende de kommuner i landet, der gør en ekstra indsats for at tænke gode vilkår og faciliteter for vejgodstransporten ind i trafikplanlægningen og den lokale erhvervspolitik. Det gør vi ved at kåre Årets Transportkommune i Danmark og i regionerne, som er de kommuner, der gør mest for at skabe gode kommunale rammevilkår for vejgodstrafikken. 

Læs Mere

2. udgave af ”Årets Transportkommune” har kampagnestart i august 2020

Medio august 2020 igangsætter ITD – Brancheorganisationen for dansk vejgodstransport 2. udgave af projekt ”Årets Transportkommune”. Vi kunne i 2019 glæde os over stor deltagelse fra landets kommuner, og vi håber også i 2020 på en høj svarprocent.

I undersøgelsen foretages der målinger af de lokale vilkår for vejgodstransporten i 94 danske kommuner, idet dog 4 mindre ø-kommuner ikke er med i undersøgelsen. Målingerne fokuserer på en række sagsområder, som kun de lokale myndigheder har indflydelse på. Det drejer sig om kommunernes ressourceforbrug på vejområdet samt lokale forhold vedr. faciliteter og kapacitet, udbud og udlicitering samt regler, regulering og politik.

Mange oplysninger bliver automatisk indsamlet via Danmarks Statistik og Vejdirektoratet, men en stor del af målingerne er baseret på oplysninger, der indsamles i de enkelte kommuner. Derfor modtager borgmestre og ansvarlige tekniske forvaltninger i de 94 danske kommuner medio august 2020 en nærmere information om ”Årets Transportkommune 2020”. Her er der adgang til en elektronisk spørgeramme, der benyttes ved undersøgelsen.

Kåringen af ”Årets Transportkommune 2020” finder sted primo november 2020.

Vil man vide mere om de metoder, der er anvendt i målingerne kan man læse herom i dette metodenotat for 2020-undersøgelsen.

Læs Mere

Årets Transportkommune er Vejen

Som den første kommune nogensinde er Vejen Kommune blevet kåret som Årets Transportkommune. Titlen er blandt andet blevet tildelt Vejen på grund af kommunens gode udmærkelser i forhold til faciliteter og kapacitet på det lokale vejnet, som er med til at sikre en høj standard på vejene. Derudover har kommunen også gjort en stor indsats for at tage hensyn til vejgodstransporten i de lokale regler og planer. Her har kommunen blandt andet stillet krav om, at der etableres særlige faciliteter for lastbiler ved udbygning af erhvervsområdet. Endelig tæller den store investeringen kommunen har gjort for at forbedre til- og frakørselsforhold til motorvej E20 også op i den samlede vurdering. 

Læs mere om Vejen

Årets top 10